Το Ινστιτούτο

Παντελής Πουλιόπουλος

Το Ινστιτούτο Πολιτικών και Κοινωνικών Ερευνών “Παντελής Πουλιόπουλος” αποσκοπεί στην ανάπτυξη της έρευνας και του θεωρητικού προβληματισμού για τα σύγχρονα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά ζητήματα. Ταυτόχρονα, αποσκοπεί στο να εμβαθύνει στη μελέτη των φεμινιστικών, αντιρατσιστικών και οικοσοσιαλιστικών θεωρήσεων και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη των κοινωνικών κινημάτων.

Μέσα από τις δραστηριότητές του, το ΙΠΚΕ “Παντελής Πουλιόπουλος” έχει ως κεντρικό στόχο την ανάπτυξη και εξέλιξη της επαναστατικής μαρξιστικής θεωρίας στον 21ο αιώνα.

Οι στόχοι αυτοί υπηρετούνται με τη διοργάνωση σεμιναρίων και των εκδόσεων έργων που συμβάλλουν στην επιμόρφωση των στελεχών του κινήματος της εργατικής τάξης.